Gambia is een écht ontwikkelingsland.  

Met een gemiddeld JAARinkomen van € 1.686,- per persoon staat Gambia op plek 13 van armste landen. 
Er is weinig perspectief op verbetering op de korte termijn. Na een jarenlange dictatuur is het land in 2017 berooid achter gebleven met een nieuwe leider en een grote opgave. Aan deze opgave proberen wij sinds 2013 een bijdrage te leveren. 

De samenwerking met verschillende mensen in Gambia en daarbuiten is geïntensiveerd en begin 2019 beklonken in een internationale stichting: Global Community Foundation The Gambia (GCF).  

Deze stichting was een samenwerking van Margreet Dijkstra met councillor Sulayman Jammeh van BUNDUNG Muritanie six junction ward, Ismaila Drammeh, social worker bij KMC en Tijan Touray, accountant. 

 
Aan de stichting in Nederland is inmiddels een tiental vrijwilligers verbonden die allen op hun vakgebied bijdragen leveren van onschatbare waarde. 
 

De stichting in Gambia is op 8 juni 2020 in de Nederlandse stichting opgegaan: de Glocal Community Stichting. 

  

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Mike Schulz - voorzitter
Judiëth van Dijk - penningmeester
Emma de Vries - secretaris
  

Doelen van de stichting


1. Het bevorderen, coördineren, stimuleren, initiëren, begeleiden, ontwikkelen, (financieel) ondersteunen, monitoren, evalueren, promoten en uitvoeren van duurzame (gemeenschap)projecten in ontwikkelingslanden die zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het vergroten van de socio-economische welvaart.
De projecten gaan uit van samenwerking en hebben betrekking op het vergroten van de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid op het gebied van levensonderhoud, onderwijs, ondernemerschap, voeding, hygiëne en gezondheid.

2. Het vergroten van de lokale samenwerking en talentontwikkeling op het gebied van kunst(nijverheid), ambacht en ondernemerschap in Nederland, bij voorkeur in de provincie Groningen.
 

Met de stichting worden projecten opgezet op alle denkbare gebieden zolang een project maar een ontwikkeling in gang zet richting zelfredzaamheid in samenwerking van individuen en gemeenschappen.  Voor het ontwikkelen en realiseren van projecten heeft de stichting partners nodig met kennis, middelen en/of de motivatie om hieraan bij te dragen. 
 v.l.n.r.
Ismaila Drammeh is als social worker werkzaam in een ander stadsdeel van Serrekunda en is daarnaast dagelijks actief bezig met PR en organisatie van projecten.

Tijan  Touray is accountant en is in dezelfde wijk opgegroeid als Sulayman. Hij werkt voor een verzekeringsbedrijf en voelt zich daardoor gezegend met het besef dat hij geluk heeft gehad. Het is daarom dat hij zich inzet voor een beter leven voor alle Gambianen en steekt daar al zijn vrije uren in.

Margreet Dijkstra  is samen met Sulayman de grondlegger achter de oprichting van de stichting. In Nederland runt zij de winkel, Glocal Art Store&More, met een aantal vrijwilligers en genereert zij inkomsten om de doelen van de stichting de verwezenlijken.

In 2013 werkte Sulayman Jammeh nog als een receptiemedewerker met als wens om de politiek in te gaan, om werk te doen als social worker in zijn wijk en om te studeren. Nu tien jaren later is hij na twee termijnen als gekozen councillor in zijn wijk in Bundung in Serrekunda, vele succesvolle community projecten op zijn conto en een in 2020 afgeronde studie Diplomacy and International  Relations in 2022 gekozen als MP - parlementslid - voor heel Bundung!
 

Glocal Community Stichting 

Kvk: 78 23 50 65 
Rsin: 8613.13.124
Bank: NL 10 ABNA 0884 9080 03

Postadres:
Violenstraat 27
9951 GJ Winsum

Mike Schulz, voorzitter
06 - 52 77 48 30
Margreet Dijkstra, projectleider
06 - 23 94 31 61 

[email protected]