Ons nieuwste project

"Water voor iedereen"

Gambia is een écht ontwikkelingsland met weinig perspectief op verbetering op de korte termijn. Na een jarenlange dictatuur is het land in 2017 berooid achter gebleven met een nieuwe leider en een grote opgave. Aan deze opgave proberen wij sinds 2013 een bijdrage te leveren.

Nog groter is de noodzaak tot ontwikkelingswerk geworden nu met de Covid-19 ramp.

De samenwerking met verschillende mensen in Gambia en daarbuiten is geïntensiveerd en begin 2019 beklonken in een internationale stichting: Global Community Foundation The Gambia (GCF).  De stichting was een samenwerking van Margreet Dijkstra met councillor Sulayman Jammeh van BUNDUNG Muritanie six junction ward, Ismaila Drammeh, social worker en Tijan Touray, accountant. 

De stichting in Gambia is inmiddels in de Nederlandse stichting opgegaan.

v.l.n.r.
In 2013 werkte
Sulayman Jammeh nog als een receptiemedewerker met als wensen om de politiek in te gaan, om werk te doen als social worker in zijn wijk en om te studeren. Nu zes jaren later is hij in zijn tweede termijn herkozen door de mensen uit zijn wijk in Serrekunda  heeft hij prachtige projecten gerealiseerd,  lopend en in ontwikkeling & is hij in januari 2019 met weer een nieuwe studie gestart, Diplomacy and International  Relations. 
Ismaila is als social worker werkzaam in een ander stadsdeel van Serrekunda en is daarnaast dagelijks actief bezig met PR en organisatie van projecten.
Tijan is accountant en is in dezelfde wijk opgegroeid als Sulayman. Hij werkt voor een verzekeringsbedrijf en voelt zich daardoor gezegend met het besef dat hij geluk heeft gehad. Het is daarom dat hij zich inzet voor een beter leven voor alle Gambianen en steekt daar al zijn vrije uren in. 

Met de stichting worden projecten opgezet op alle denkbare gebieden zolang een project maar een ontwikkeling in gang zet richting zelfredzaamheid in samenwerking van individuen en gemeenschappen.  Voor het ontwikkelen en realiseren van projecten heeft de stichting partners nodig met kennis, middelen en/of de motivatie om hieraan bij te dragen.  

Aan de stichting in Nederland is inmiddels een tiental vrijwilligers verbonden die allen op hun vakgebied bijdragen leveren van onschatbare waarde. 


Projecten 

De groep die het erg zwaar heeft,  is die van de - jong - volwassen mannen en vrouwen. Veel jonge mensen, vaak gezinsoudsten, zijn gevlucht en de huidige - jong- volwassen mannen en vrouwen hebben onvoldoende scholingsmogelijkheden en kans op het verdienen van voldoende inkomen voor henzelf en om familieleden mede te onderhouden. 

Dit tekort aan inkomsten heeft tal van, met elkaar samenhangende en versterkende oorzaken die niet 1-2-3 zijn opgelost.  De oplossing zit niet enkel in het opzetten van grote ontwikkelingsprojecten met miljoenenbegrotingen. Het zit net zo veel in het zaadje dat wordt geplant, zich beschermend tegen invloeden van buiten, uitgroeit tot een bloem waarvan de zaadjes verder worden verspreid. 


De werkwijze en financiering van de stichting onderscheidt zich van de meest bekende vormen van ontwikkelingshulp. 
De aanpak is praktisch, laagdrempelig, professioneel en vooral gedragen door de gemeenschap, de mensen die het uiteindelijk moeten doen. 
Van overheidswege is er alle steun voor de stichting en haar initiatieven toegezegd en is een groot netwerk binnen bereik. 

Tot vorig jaar werd alles nog gefinancierd uit privé-inkomsten. 
Halverwege 2019 is de Glocal Art Store gestart om inkomsten te genereren voor de stichting en dus de projecten. 


Deze organische wijze van ontwikkelen is waarin wij geloven en waarmee we hopen op termijn zichtbaar te worden voor fondsen en gulle gevers om waar het nodig is, bepaalde kosten te kunnen dekken en processen te kunnen versnellen.


P R O J E C T 

" W A T E R  V O O R  I E D E R E E N "

Met dit project komt het aantal projecten van de stichting op drie. Hoewel de andere projecten evenzo belangrijk zijn, is dit project van een andere orde. 

Want hoe is het mogelijk dat er anno 2021 nog plaatsen in de wereld zijn waar men niet de beschikking heeft over water waar wel wél water aanwezig is?! 

Hier hebben we het over een primaire, basale levensbehoefte waar ieder mens op aarde recht op heeft en over zou moeten kunnen beschikken. 

 Vandaar dat we het project "water voor iedereen"zijn gestart. 

In januari bezochten we Kerr Ndongo, een dorp op de grens met Senegal, waar de ouders van Tijan zijn geboren. 

In dit dorp is een put aanwezig maar het water kan wegens een kapotte pomp niet worden opgepompt. De andere aanwezig pomp heeft te weinig capaciteit om alle mensen in het dorp omliggende dorpen van water te voorzien. 

Inmiddels is in Kerr Ndongo een nieuwe pomp aanwezig om geïnstalleerd te worden. Deze hebben we van onze laatste inkomsten uit de winkel en een donatie kunnen kopen. 

Hiermee hebben we ruim 300 mensen van water kunnen voorzien. Per persoon waren de kosten  € 1,50. 

Het leven is hierdoor een stuk gemakkelijker geworden. Het water wordt voor zowel drinkwater als voor het verbouwen van gewassen gebruikt.

Maar... er zijn nog vele andere dorpen in dezelfde regio waar men nog niets heeft: geen put, geen zonnecollectoren en geen pomp. 

Werk aan de winkel dus! 

Voor het realiseren van een put, pomp en zonnecollectoren in een dorp is een bedrag van       € 1.500,- nodig. 

De kosten zitten in het materiaal; de werkzaamheden (put graven, stutten etc.) worden door de mensen zelf gedaan. 

Ons streven is om in 2021 nog tenminste twee dorpen (en omliggend) van water te voorzien. 

Link naar verslag van bezoek aan Kafuta Junction 5, mei 2021

Doet u mee? 

P R O J E C T          

"T H E   J U I C E B R O T H E R S" 


V.L.N.R.
Solomon, King Solomon, Fax, Mohammed, Scotty, ML, Daniël, Yahya en Planta.

Project "The Juicebrothers"

Dit project is de eerste van de stichting en derhalve een pilot-project. 


TIJDLIJN
 

eind 2017: kennismaking met de 9 mannen in de leeftijd van 24 tot 47 jaar die als elkaar concurrent dagelijks een gevecht leverden voor clièntele. Niet dagelijks had een ieder als vanzelfsprekend inkomsten (lees: eten). 


februari en april 2018 : observaties en bevindingen voorgelegd, het gesprek geïntensiveerd en opties voorgelegd om als collectief een samenwerking op te starten. Van daaruit kan worden gewerkt aan de individuele talentontwikkeling en het opzetten van een project voor de bouw van één Juicebar. 


oktober 2018 : start met het als collectief werken: samen inkoop, samen boekhouden, afspraken over aan/afwezigheid, verdelen dagopbrengst en reserveren voor het regenseizoen. 


januari 2019 : de samenwerking wordt geformaliseerd in de Constitution van de Collaborated Youths Juice Pressers Association (CYJP) en als zodanig geregistreerd. 


februari 2019 : brainstormen over het vervolg en inmiddels waren de mannen overtuigd dat hun 9 hokjes vervangen moeten worden voor één Juicebar om verder te kunnen ontwikkelen en dus meer inkomen te genereren. 


april 2019 : de ideeën uitgewerkt. 
De Juicebar zal naast de uitbreiding en de kwaliteitsslag van het drankassortiment (o.a. smoothies) inkomsten gaan genereren uit de aanwezigheid van een poolbiljart, tafeltennistafel en dartbord. Qua activiteiten zullen twee fietsroutes worden uitgezet en kan men fietsen huren (met gids), worden djembee workshops georganiseerd, komt er een Tv-scherm voor karaoke en voetbalwedstrijden (of andere sport) en kan men een laatste avond met barbeque en muziek-arrangement boeken. 


De eerste reactie van de Gambia Tourism Board (GTB) over de bouw van de juicebar was positief. Het project past binnen de plannen die de GTB voor ogen heeft voor de ontwikkeling van het toerisme en zal als voorbeeldproject dienen.  

april t/m september 2019 : Duidelijk is dat het project met een zekere mate van gereserveerdheid moet worden opgezet; zowel qua type bouw (laag, blauw en niet te groot) als de activiteiten. Men ziet ook graag een toestemmingsverklaring van de Alkalo, dorpsoudste, en wil graag dat de stichting het project draagt en de aanvraag voor de bouw doet.


In Nederland zijn we bezig gegaan met een ontwerp voor de Juicebar en in Gambia zijn de mannen verder gaan praten over hun toekomst. Partners in het maken van een tekening, zijn een zeer ervaren uitvoerder bij een bouwbedrijf en een student Bouwkunde. Zij zullen ook meegaan om bij de feitelijke bouw mee te werken en zaken in goede banen te leiden. 

oktober 2019 : de bouwtekening is gereed.

november 2019 : toestemming Alkalojanuari 2020 : promotiefilm voor het project wordt opgenomen.

februari 2020 : begroting voor de bouw is klaar.

5 maart 2020 : de aanvraag voor de bouw is ingediend.

15  maart van 2020 : heeft bij wijze van proef een groep van 30 jongeren uit Groningen (CSG Wessel Gansfort) hun laatste dag op het strand bij de Juicebrothers doorgebracht.
Van te voren is er een programma opgesteld.
De dag was een werkelijk succes en zeker voor herhaling vatbaar.
Volgens de leerlingen was het de mooiste dag van hun reis.

april 2020 : oprichting stichting in Nederland vertraagd door Corona.

8 juni 2020 : oprichting Glocal Community Stichting

oktober 2020 :  Gambia komt weer van het slot en opent de grenzen weer voor toeristen. Onze vlucht van 27 oktober is geannuleerd; we hebben nu geboekt voor 26 december. Verwachting is dat nog eind dit jaar een akkoord komt nu ook overheidsmedewerkers hun werk kunnen hervatten. 

december 2020:  Vlucht weer geannuleerd.

1 januari 2020:  Margreet is naar Gambia geweest en trof een - ondanks het mooie weer - mistroostig land met hongerige mensen die sinds maart 2020 80% van de inkomsten in het niets zagen oplossen. 
Van de 9 juicebarren staan er nog 5 overeind waarvan 3 in redelijke staat.
De tijd dringt...

juni 2021: bouw van een juicebar naar voorbeeld van Gambia.
Hiermee gaan we bij de winkel juices&smoothies verkopen. De opbrengst is voor het project. 


FINANCIËN

De tot nu toe gemaakte kosten voor dit project zijn gefinancierd uit privé- inkomsten en uit  de Glocal Art Store & More. 


Voor het realiseren van de bouw  en overige (electriciteit/wifi/apparatuur/ inrichting/onkosten) zijn geld of natura bijdragen nodig. 


Alles tezamen gaat het om € 50.000,- waarvan een deel (al) door ons wordt (en is) gedragen in tijd en geld en waarvan we een deel in natura willen genereren door sponsoren te zoeken (fietsen, apparatuur, materiaal activiteiten). 


Iedereen die op wat voor manier dan ook bijdraagt, zal een plek krijgen op de "Muur van het delen" in de nieuwe Juicebar. 
 


P R O J E C T         

"LIGHT UP THE COMMUNITY"

Project "Light up the Community"

Sulayman Jammeh is een erg populaire councillor (gekozen vertegenwoordiger van inwoners waarvan er 19 zijn verdeeld over 19 regio's). Sulayman blinkt uit in het opzetten en uitvoeren van gemeenschaps-projecten. Hij is erg goed in het motiveren en mobiliseren van mensen en heeft inmiddels een grote aanhang. 

In de loop van de jaren heeft Sulayman diverse zaken in beweging gezet in zijn stadsdeel Bundung six junction in Serrekunda. 
Hij is gestart met het verzamelen van zwerfvuil samen met de inwoners en doet dit nu iedere zaterdag. Hij pakt samen met inwoners de wegen aan in het stadsdeel en werkt samen met de Girlfriend-to-girlfriend stichting die micro-kredieten verstrekt aan vrouwen. De Glocal Community Stichting gaat met deze Deense stichting samenwerken. In januari hebben we kennisgemaakt. 

Het werk van Sulayman blijft niet onopgemerkt. Zowel andere councillors als media weten hem te vinden en vragen zijn advies, hulp en interviews. Zo is hij inmiddels een bekend gezicht voor de Gambianen. 

Mede vanwege zijn bekendheid heeft de Alkalo van Bakau toestemming gegeven voor de bouw van de Juicebar.
Hij wil tevens het project "Light up the Community" in zijn gebied realiseren.

Covid-19 heeft Afrika, en dus Gambia, zwaar getroffen. Niet in aantallen zieke mensen maar vanwege het toepassen van een lock down als in de westerse wereld. 
In Afrika is dit niet mogelijk want niet werken = geen eten. De gevolgen zijn niet te overzien. 
We hebben tijdens deze crisis geld gestuurd waarvan Sulayman en de mannen namens de stichting rijst hebben gekocht en naar de armen onder de armen hebben gebracht in een dorp zonder water en electriciteit. 

Light up the Community is een prachtig project. Het project betaalt de lantaarn (inclusief € 35,- per stuk bij 30 stuks) en de bewoners van het perceel betalen samen de kosten van elektriciteit. De verlichting is LED. Op een aantal begraafplaatsen zijn al lantaarns geplaatst en men is laaiend enthousiast. De kosten zijn een probleem. 
De lantaarns zijn het ontwerp van Sanneh Kunda die jongens met dit project als leermeester de kneepjes van het smeden leert. Het project voorziet in werkgelegenheid helemaal als het grootser kan worden aangepakt.