Ons laatste project

"Water voor iedereen"

Gambia is een écht ontwikkelingsland met weinig perspectief op verbetering op de korte termijn. Na een jarenlange dictatuur is het land in 2017 berooid achter gebleven met een nieuwe leider en een grote opgave. Aan deze opgave proberen wij sinds 2013 een bijdrage te leveren.

Nog groter is de noodzaak tot ontwikkelingswerk geworden nu met de Covid-19 ramp.

De samenwerking met verschillende mensen in Gambia en daarbuiten is geïntensiveerd en begin 2019 beklonken in een internationale stichting: Global Community Foundation The Gambia (GCF).  De stichting was een samenwerking van Margreet Dijkstra met councillor Sulayman Jammeh van BUNDUNG Muritanie six junction ward, Ismaila Drammeh, social worker en Tijan Touray, accountant. 

De stichting in Gambia is inmiddels in de Nederlandse stichting opgegaan.

v.l.n.r.
In 2013 werkte
Sulayman Jammeh nog als een receptiemedewerker met als wensen om de politiek in te gaan, om werk te doen als social worker in zijn wijk en om te studeren. Nu zes jaren later is hij in zijn tweede termijn herkozen door de mensen uit zijn wijk in Serrekunda  heeft hij prachtige projecten gerealiseerd,  lopend en in ontwikkeling & is hij in januari 2019 met weer een nieuwe studie gestart, Diplomacy and International  Relations. 
Ismaila is als social worker werkzaam in een ander stadsdeel van Serrekunda en is daarnaast dagelijks actief bezig met PR en organisatie van projecten.
Tijan is accountant en is in dezelfde wijk opgegroeid als Sulayman. Hij werkt voor een verzekeringsbedrijf en voelt zich daardoor gezegend met het besef dat hij geluk heeft gehad. Het is daarom dat hij zich inzet voor een beter leven voor alle Gambianen en steekt daar al zijn vrije uren in. 

Met de stichting worden projecten opgezet op alle denkbare gebieden zolang een project maar een ontwikkeling in gang zet richting zelfredzaamheid in samenwerking van individuen en gemeenschappen.  Voor het ontwikkelen en realiseren van projecten heeft de stichting partners nodig met kennis, middelen en/of de motivatie om hieraan bij te dragen.  

Aan de stichting in Nederland is inmiddels een tiental vrijwilligers verbonden die allen op hun vakgebied bijdragen leveren van onschatbare waarde. 


Projecten 

De groep die het erg zwaar heeft,  is die van de - jong - volwassen mannen en vrouwen. Veel jonge mensen, vaak gezinsoudsten, zijn gevlucht en de huidige - jong- volwassen mannen en vrouwen hebben onvoldoende scholingsmogelijkheden en kans op het verdienen van voldoende inkomen voor henzelf en om familieleden mede te onderhouden. 

Dit tekort aan inkomsten heeft tal van, met elkaar samenhangende en versterkende oorzaken die niet 1-2-3 zijn opgelost.  De oplossing zit niet enkel in het opzetten van grote ontwikkelingsprojecten met miljoenenbegrotingen. Het zit net zo veel in het zaadje dat wordt geplant, zich beschermend tegen invloeden van buiten, uitgroeit tot een bloem waarvan de zaadjes verder worden verspreid. 


De werkwijze en financiering van de stichting onderscheidt zich van de meest bekende vormen van ontwikkelingshulp. 
De aanpak is praktisch, laagdrempelig, professioneel en vooral gedragen door de gemeenschap, de mensen die het uiteindelijk moeten doen. 
Van overheidswege is er alle steun voor de stichting en haar initiatieven toegezegd en is een groot netwerk binnen bereik. 

Tot vorig jaar werd alles nog gefinancierd uit privé-inkomsten. 
Halverwege 2019 is de Glocal Art Store gestart om inkomsten te genereren voor de stichting en dus de projecten. 


Deze organische wijze van ontwikkelen is waarin wij geloven en waarmee we hopen op termijn zichtbaar te worden voor fondsen en gulle gevers om waar het nodig is, bepaalde kosten te kunnen dekken en processen te kunnen versnellen.


P R O J E C T 

" W A T E R  V O O R  I E D E R E E N "

P R O J E C T         

"LIGHT UP THE COMMUNITY"

Project "Light up the Community"

Sulayman Jammeh is een erg populaire councillor (gekozen vertegenwoordiger van inwoners waarvan er 19 zijn verdeeld over 19 regio's). Sulayman blinkt uit in het opzetten en uitvoeren van gemeenschaps-projecten. Hij is erg goed in het motiveren en mobiliseren van mensen en heeft inmiddels een grote aanhang. 

In de loop van de jaren heeft Sulayman diverse zaken in beweging gezet in zijn stadsdeel Bundung six junction in Serrekunda. 
Hij is gestart met het verzamelen van zwerfvuil samen met de inwoners en doet dit nu iedere zaterdag. Hij pakt samen met inwoners de wegen aan in het stadsdeel en werkt samen met de Girlfriend-to-girlfriend stichting die micro-kredieten verstrekt aan vrouwen. De Glocal Community Stichting gaat met deze Deense stichting samenwerken. In januari hebben we kennisgemaakt. 

Het werk van Sulayman blijft niet onopgemerkt. Zowel andere councillors als media weten hem te vinden en vragen zijn advies, hulp en interviews. Zo is hij inmiddels een bekend gezicht voor de Gambianen. 

Mede vanwege zijn bekendheid heeft de Alkalo van Bakau toestemming gegeven voor de bouw van de Juicebar.
Hij wil tevens het project "Light up the Community" in zijn gebied realiseren.

Covid-19 heeft Afrika, en dus Gambia, zwaar getroffen. Niet in aantallen zieke mensen maar vanwege het toepassen van een lock down als in de westerse wereld. 
In Afrika is dit niet mogelijk want niet werken = geen eten. De gevolgen zijn niet te overzien. 
We hebben tijdens deze crisis geld gestuurd waarvan Sulayman en de mannen namens de stichting rijst hebben gekocht en naar de armen onder de armen hebben gebracht in een dorp zonder water en electriciteit. 

Light up the Community is een prachtig project. Het project betaalt de lantaarn (inclusief € 35,- per stuk bij 30 stuks) en de bewoners van het perceel betalen samen de kosten van elektriciteit. De verlichting is LED. Op een aantal begraafplaatsen zijn al lantaarns geplaatst en men is laaiend enthousiast. De kosten zijn een probleem. 
De lantaarns zijn het ontwerp van Sanneh Kunda die jongens met dit project als leermeester de kneepjes van het smeden leert. Het project voorziet in werkgelegenheid helemaal als het grootser kan worden aangepakt.